ch Dap an de thi tot nghiep nam 2010 | Dap an de thi tot nghiep thpt 2010

BẤM ĐỂ XEM VĂN MẪU LỚP 12 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án đề thi tốt nghiệp 2010


Đề thi chính thức tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2012 (Thời gian 150 phút) (Có lời giải)

eee2 Phần chung dành cho tất cả các thí sinh (5 điểm) Câu 1(2 điểm): Trong phần cuối tác phẩm Số phận con người, nhà văn M. Sô – lô – khốp viết: Hai con người côi cút, hai hạt cát đã bị sức mạnh phũ phàng của bão tố chiến tranh thổi bạt tới những miền xa lạ… (Ngữ văn 12, Tập 2, tr 123, NXB Giáo dục – 2008) Hai... 

Đáp án đề thi môn địa thpt 2010

Đáp án đề thi môn địa thpt 2010 | Đáp án Môn Địa_ Chính thức của Bộ GDĐT | Đề thi Môn Địa_ Chính thức của Bộ GDĐT Đáp án Địa lý – Đáp án chính thức của Bộ giáo dục Đào tạo Đề thi Địa lý – Đáp án chính thức của Bộ giáo dục Đào tạo  Read More »

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn hóa 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 2010 Đáp án đề thi môn môn Hoá Đáp án Môn Hóa M841 – CHính thức của Bộ GDĐT Đề thi Môn Hóa M841 – CHính thức của Bộ GDĐT Đáp án Môn Hóa M925 – Chính thức của Bộ GDĐT Đề thi Môn Hóa M925 – Chính thức của Bộ GDĐT Đáp án Môn Hóa M720 – Chính... 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sử 2010 Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2010  Read More »

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn 2010 Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2010  Read More »

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn toán 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn toán 2010  Read More »

Đáp án đề thi tốt nghiệp Tiếng Đức 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp Tiếng Đức 2010 | Đáp án Đức – Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT | Đề thi Đức – Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT Đáp án Tiếng Đức – Đáp án chính thức của Bộ giáo dục đào tạo Đề thi Tiếng Đức – Đáp án chính thức của Bộ giáo dục đào... 

Đáp án đề thi tốt nghiệp Tiếng Pháp 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp Tiếng Pháp 2010 | Đáp án tiếng Pháp – Đáp án chính thức của Bộ GD & Đt | Đề thi tiếng Pháp – Đáp án chính thức của Bộ GD & Đt Đáp án Tiếng Pháp – Đáp án chính thức của Bộ giáo dục đào tạo Đề thi Tiếng Pháp – Đáp án chính thức của Bộ giáo... 

Đáp án đề thi tốt nghiệp Tiếng Nhật 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp Tiếng Nhật 2010 | Đáp án Tiếng Nhật – Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT | Đề thi Tiếng Nhật – Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT Đáp án Tiếng Nhật – Đáp án Chính thức của Bộ giáo dục Đào tạo Đề thi Tiếng Nhật – Đáp án Chính thức của Bộ... 

Đáp án đề thi tốt nghiệp Tiếng Nga 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp Tiếng Nga 2010 | Đáp án Tiếng Nga – Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT | Đề thi Tiếng Nga – Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT Đáp án Tiếng Nga – Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề thi Tiếng Nga – Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục... 
© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2014 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2014· RSS

Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND