ch Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa hệ GDTX năm 2012 của Bộ GD & ĐT

BẤM ĐỂ XEM VĂN MẪU LỚP 12 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án đề thi tốt nghiệp năm 2012, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT » Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn địa hệ GDTX của Bộ GD-ĐT 2012

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn địa hệ GDTX của Bộ GD-ĐT 2012

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn địa hệ GDTX của Bộ GD-ĐT 2012

Đáp án đề thi 2012 tuyensinh20124 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn địa hệ GDTX của Bộ GD ĐT 2012

Lịch thi môn địa lý:

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho TS Giờ bắt đầu làm bài
03/6/2012 Sáng Địa lý 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30

Đã có đáp án chính thức môn Địa Lý hệ GDTX của bộ giáo dục và đào tạo

Đáp án đề thi 2012 d8ddf76a0741f5cd837fb3de738b6fad 45703979.dapandia1tx Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn địa hệ GDTX của Bộ GD ĐT 2012

.

Đề thi môn Địa

Đáp án đề thi 2012 13fc0156a6b584b4f22d3795b663226a 45707963.dediagdtx Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn địa hệ GDTX của Bộ GD ĐT 2012

.

Mời các bạn xem đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn địa hệ GDTX của Bộ GD-ĐT 2011 tại đậy:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011

Môn thi: ĐỊA LÍ – Giáo dục thường xuyên 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI

(Văn bản gồm 03 trang)

 A. Hướng dẫn chung

1. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.

2. Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.

3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 điểm (lẻ 0,25 điểm làm tròn thành 0,50 điểm; lẻ 0,75 điểm làm tròn thành 1,00 điểm).

B. Đáp án và thang điểm 

Câu I (3,0 điểm)

1. Tóm tắt đặc điểm chung của địa hình nước ta. (1,50đ)

- Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.                           0,25

Dẫn chứng: tỉ lệ diện tích đồng bằng và miền núi; tỉ lệ các bậc phân theo độ cao địa hình.                               0,25

- Cấu trúc địa hình khá đa dạng.                                                                                              0,25

Dẫn chứng: cấu trúc, hướng địa hình.                                                                                   0,25

- Địa hình mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa (dẫn chứng: quá trình, hình thái địa hình).  0,25

- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người (dẫn chứng: các quá trình chịu tác động   của con người, các loại địa hình do con người tạo ra).  0,25

2. Tính tỉ lệ dân thành thị của nước ta. Vì sao ở nước ta số dân thành thị tăng nhanh hơn số dân nông thôn? (1,50đ)

a) Tính tỉ lệ dân thành thị.      1,00

Kết quả:

Năm                                         1995       2000       2005       2009

Tỉ lệ dân thành thị (%)         20,7        24,1        27,1        29,7

* Thí sinh có thể làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

b) Vì sao ở nước ta số dân thành thị tăng nhanh hơn số dân nông thôn?

- Số dân thành thị tăng nhanh hơn do quá trình đô thị hoá diễn ra dưới tác động  của nhiều nhân tố.       0,25

- Diễn giải (nêu được 2 khía cạnh: dân cư nông thôn di cư vào các đô thị, hiện tượng đô thị hoá tại chỗ).         0,25

Câu II   (3,5 điểm)    

1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu, nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất của    khu vực I. (2,50đ)

a) Vẽ biểu đồ.

- Yêu cầu:

+ Vẽ 2 hình tròn, mỗi năm 1 hình tròn. Bán kính hình tròn 2 năm bằng nhau hoặc năm 2009 lớn hơn năm 2000. Vẽ các loại biểu đồ khác không cho điểm.

+ Có đủ các yếu tố, tương đối chính xác về các đối tượng biểu hiện.

- Tên biểu đồ.                                                                                                                           0,25

- Chú giải (có thể ghi trực tiếp trên biểu đồ).                                                                           0,25

- Vẽ 2 biểu đồ hình tròn cho 2 năm đúng yêu cầu trên.                                                           1,00

Đáp án đề thi 2012 2012 05 23 145915 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn địa hệ GDTX của Bộ GD ĐT 2012

 

 

* Vẽ đúng 1 biểu đồ cho 0,50 điểm; nếu mỗi năm chỉ đúng tỉ trọng 1 ngành thì cho 0,25 điểm. * Nếu biểu đồ năm 2000 lớn hơn biểu đồ năm 2009 thì trừ 0,25 điểm.

* Trường hợp không có chú giải hoặc chú giải sai thì giám khảo đối chiếu các hình quạt trên mỗi biểu đồ với số liệu của các năm đã cho trong đề bài. Nếu thấy các hình quạt phù hợp với tỉ trọng của các ngành đã cho ở bảng số liệu thì coi là đúng và cho điểm theo biểu điểm trên.

b) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất của khu vực I năm 2009 so với năm 2000.

- Cơ cấu giá trị sản xuất của khu vực I năm 2009 so với năm 2000 có sự thay đổi:

+ Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm (dẫn chứng).                                                             0,25

+ Tỉ trọng ngành lâm nghiệp giảm (dẫn chứng).                                                               0,25

+ Tỉ trọng ngành ngư nghiệp tăng (dẫn chứng).                                                               0,25

- Tuy có sự thay đổi nhưng tỉ trọng ngành nông nghiệp vẫn cao nhất, ngành lâm nghiệp   chiếm tỉ trọng thấp nhất.   0,25

2. Việc phát triển sản xuất lương thực ở nước ta dựa trên những thế mạnh tự nhiên nào? (1,00đ)

- Thế mạnh về đất đai (diễn giải về diện tích, chất lượng).                                                     0,25

- Thế mạnh về khí hậu (tóm tắt ý nghĩa của tính chất nhiệt đới ẩm).                                      0,25

- Thế mạnh về nguồn nước (tóm tắt ý nghĩa của mạng lưới thuỷ văn, chế độ nước…).         0,25

- Các thế mạnh tự nhiên khác (nêu ít nhất 1 thế mạnh ngoài các thế mạnh trên).                  0,25

Câu III(3,5 điểm)

 1. Kể tên các ngành của mỗi trung tâm công nghiệp. Nêu thế mạnh phát triển   kinh tế – xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. (1,50đ)

a) Kể tên các ngành của mỗi trung tâm công nghiệp.

- Biên Hoà: kể đúng ít nhất 5 ngành.                                                                                       0,25

- Vũng Tàu: kể đúng ít nhất 5 ngành.                                                                                      0,25

- Mỹ Tho: kể đúng ít nhất 2 ngành.                                                                                         0,25

b) Nêu thế mạnh phát triển kinh tế – xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Thế mạnh về vị trí và tài nguyên thiên nhiên (diễn giải).                                                      0,25

- Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào, có chất lượng.                                                         0,25

- Các thế mạnh khác: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kĩ thuật…                                             0,25

2. Tại sao vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có thể phát triển mạnh cây cận nhiệt và ôn đới? (1,00đ)

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh là cơ sở để vùng phát triển các loại  cây cận nhiệt, ôn đới.   0,25

- Khí hậu phân hoá theo địa hình tạo sự đa dạng cho các sản phẩm cây trồng.                      0,25

- Có thuận lợi về đất đai để trồng các loại cây cận nhiệt, ôn đới (diện tích, chất lượng).        0,25

- Có các yếu tố khác: dân cư, thị trường…                                                                              0,25

3. Trình bày các hạn chế chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội

của Đồng bằng sông Hồng. (1,00đ)

- Sức ép dân số đối với phát triển kinh tế – xã hội (diễn giải).                                                 0,50

- Nhiều thiên tai, tài nguyên không thật phong phú…                                                            0,25

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng còn chậm.                                                                  0,25

Tổng điểm toàn bài (I + II + III)                  10,00

 

———Hết———-

Truy cập thường xuyên để cập nhật đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2012 nhé.

Chúc các bạn mùa thi thành công!

Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để ôn luyện thi nhé!

Gửi nhận xét của bạn về bài viết Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn địa hệ GDTX của Bộ GD-ĐT 2012

© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2014 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2014· RSS

Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND