ch Dap an de thi vao 10 2014 , dap an de thi lop 10 , de thi vao lop 10

BẤM ĐỂ XEM VĂN MẪU LỚP 12 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án đề thi vào 10


Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm 2014 môn Toán

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Ninh năm 2014 Câu I. (2,0 điểm) 1. Rút gọn các biểu thức sau: Câu II.(2,0 điểm) Cho phương trình : x2 + x + m -5 = 0 (1) (m là tham số, x là ẩn) 1. Giải phương trình (1) với m = 4. 2. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1 ≠ 0, x2 ≠ 0 thỏa mãn: Câu III. (2,0 điểm) Giải bài toán... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2014 tỉnh Bắc Giang môn Anh

  ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1 pt) 1. A. who B. what C. why D. where 2. A. car B. comic C. city D. campus 3. A. time B. like C. mine D. thing 4. A. enjoyed B. invited C. opened D. called II. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the sentences. (2 pts) 1.... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn chuyên Thái Bình năm 2014

  ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM 2014 Câu 1: (3,0 điểm) Trong bài thơ Nói với con (Y Phương), người cha đã dặn dò con: Con ơi tuy thô sơ da thịt Lên đường Không bao giờ nhỏ bé được Nghe con. (Ngữ văn 9, Tập 2, Nxb Giáo dục ViệtNam, 2011) Lời dặn ấy chứa đựng bao khát khao, mong mỏi, lo lắng. Là... 

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Cần Thơ năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Văn Cần Thơ năm 2014 I.PHẦN LÝ THUYẾT: (2,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Tìm những yếu tố nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của chúng: “Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù... 

Gợi ý giải đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2014 Câu 1:(2,0 điểm) Cho biểu thức : a) Rút gọn biểu thức A. b) Tính giá trị của biểu thức A – (2/√3) khi x = 7 + 4√3 Câu 2:(1,5 điểm) Giải hệ phương trình sau: Câu 3:(2,0 điểm) : Cho phương trình x2 – mx + m – 1 = 0 (m là tham số) a) Giải phương trình khi m =3. b)... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp môn Văn

Đề thi lớp 10 tỉnh Đồng Tháp môn Văn năm 2014 Câu 1: (2,0 điểm) a) Đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi: “Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu.” -Phần trích trên kể về công... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2014 Câu I. (2 điểm) 1. Tính giá trị biểu thức 2. Tìm m để hàm số y = (1 – m)x – 2, (m # 1) nghịch biến trên R. Câu II: (3 điểm) 1. Giải hệ phương trình: 2. Rút gọn biểu thức: 3. Chứng minh phương trình: x2 – 2(3 – m)x – 4 – m2 = 0 (x là ẩn, m là tham số) (1). a. Giải... 

Gợi ý giải đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bình Định năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bình Định năm 2014 Part 1. Pick out TWO WORDS whose underlined parts are pronounced / t / (0.5 m) laughed, installed, impressed, wanted, used -> …………………………………………… Part 2. Choose the word or phrase in brackets that best completes each sentence. (2.0 ms) 1. I’m interested ( on/ in/ at/ to) ……………….... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Quảng Ninh năm 2014 Câu 1. (2,0 điểm) Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa! Ðường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên Trần Hưng Đạo – Bình Thuận môn Toán năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận năm 2014 Bài 1: (2 điểm) 1) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = 2×2 trên mặt phẳng tọa độ Oxy. 2) Chứng minh rằng đường thẳng (d) đi qua A (-1/2 ; 5) và có hệ số góc k luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt M, N với mọi giá trị của k. Tìm k để A là trung... 
© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2014 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2014· RSS

Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND