ch De thi tuyen sinh lop 10 mon anh , Dap an mon tieng anh lop 10 2014

BẤM ĐỂ XEM VĂN MẪU LỚP 12 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đề thi môn Anh vào 10


Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2014 tỉnh Bắc Giang môn Anh

  ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1 pt) 1. A. who B. what C. why D. where 2. A. car B. comic C. city D. campus 3. A. time B. like C. mine D. thing 4. A. enjoyed B. invited C. opened D. called II. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the sentences. (2 pts) 1.... 

Gợi ý giải đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bình Định năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bình Định năm 2014 Part 1. Pick out TWO WORDS whose underlined parts are pronounced / t / (0.5 m) laughed, installed, impressed, wanted, used -> …………………………………………… Part 2. Choose the word or phrase in brackets that best completes each sentence. (2.0 ms) 1. I’m interested ( on/ in/ at/ to) ……………….... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh trường chuyên Nguyễn Trãi năm 2014 ________________________________________________________ A. LISTENING Hướng dẫn làm bài Nghe: Bài Nghe gồm có 02 phần, mỗi phần thí sinh được nghe 02 lần. Mở đầu và kết thúc phần nghe có tín hiệu nhạc.             Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng... 

Đề thi và đáp án môn Anh tuyển sinh vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh năm 2014

Chiều ngày 21/6 , 68500 thí sinh tại TPHCM tiếp tục làm bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014 – 2015. Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 TPHCM năm 2014 chính thức I. Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts) 1.- “Do you like watching the news. Thang?” – “___________.... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 tỉnh Phú Thọ

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 – 2015 như sau: Tuyển sinh 10 lớp chuyên (mỗi môn chuyên 1 lớp) gồm: Chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên sinh học, chuyên Ngữ Văn, chuyên Lịch Sử, chuyên Địa lí, chuyên Tiếng Pháp, chuyên Tiếng... 

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN ANH NĂM 2014 – TỈNH PHÚ THỌ Câu 1: Chọn phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại (1,0 điểm) 1. A. sometimes           B. visit               C. worship               D. with 2. A. washed                B. looked           C. stopped ... 

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2014

UBND tỉnh Bắc Ninh  Đề chính thức Sở giáo dục – đào tạo Kỳ thi  tuyển sinh vào lớp 10 THPT  Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể giao đề)   (1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others (0.6 pt) 1. A. plain                   B. paint                      ... 

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 tp Hồ Chí Minh năm 2012

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 tp Hồ Chí Minh năm 2012 Đề thi + Hướng dẫn giải đề thi môn tiếng anh vào lớp 10 TPHCM  năm 2012     Đáp án tham khảo thứ nhất đề thi tiếng anh vào 10-TP HCM Đáp án tham khảo từ trung tâm LTDH VĨNH VIỄN-TPHCM  Read More »

Đáp án đề thi lớp 10 môn Tiềng Anh chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị 2011

Đáp án đề thi lớp 10 môn Tiềng Anh chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị 2011  Read More »

Gợi ý giải đề Anh văn lớp 10 tại TP.HCM(21/06/2011)

Theo cô Lê Thị Thanh Xuân – Trung tâm BDVH và LT ĐH Vĩnh Viễn, nhìn chung, đề thi Anh văn tuyển sinh lớp 10 năm nay có phần nâng cao hơn so với năm trước. Phần I: Cấu trúc ngữ pháp tương đối dễ nhưng câu giao tiếp linh động cần đọc kỹ để có câu trả lời đúng. Phần II: Với 2 câu chọn lỗi sai khá dài với cấu... 
© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2014 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2014· RSS

Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND