ch Dap an de thi vao 10 2014 , dap an de thi lop 10 , de thi vao lop 10 - Trang 2

BẤM ĐỂ XEM VĂN MẪU LỚP 12 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đáp án đề thi vào 10


Gợi ý giải đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Tây Ninh năm 2014

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CHUYÊN TỈNH TÂY NINH NĂM 2014 Câu 1: (1 điểm) Cho biểu thức Rút gọn A và tìm x để A = 1/3 Câu 2: (1 điểm) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: Câu 3: (1 điểm) Tìm nghiệm nguyên a để hệ phương trình Có nghiệm (x; y) sao cho T = y/x là số nguyên. Câu 4: (1 điểm) Định m để phương trình x2... 

Gợi ý giải đề thi vào lớp 10 tỉnh Long An năm 2014

Đề thi vào lớp 10 tỉnh Long An năm 2014 – môn Văn Phần I. Văn – Tiếng việt (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) a). Đọc dòng thơ sau và viết tiếp 3 dòng thơ còn lại để được một khổ thơ chính trong bài thơ “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Nêu những nét nghệ thuật đặc sắc của khổ thơ. Không... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Bình Định năm 2014

 Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Bình Định năm 2014 Câu 1: (4,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Không có kính, rồi xe không có đèn, Không có mui xe, thùng xe có xước, Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước: Chỉ cần trong xe có một trái tim.” (Phạm Tiến Duật, Bài thơ về tiểu đội xe không... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình môn Địa năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Địa lí tỉnh Ninh Bình năm 2014 Câu 1: (3 điểm) Cho bảng số liệu sau: CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA Năm/Nhóm tuổi 1979 2012 0 – 14 42,5 23,9 15 – 59 50,4 65,9 60 trở lên 7,1 10,2 a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số phân theo nhóm tuối ở nước ta năm 1979 và 2012. b.Nhận... 

Gợi ý giải đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2014 Câu 2 (2,0 điểm). Cho phương trình : x2 – 2(m-1)x + m – 5 = 0 (1) ; ( x là ẩn, m là tham số) a. Giải phương trình với m = 2 b. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m. Tìm m để biểu thức P = x12 + x22 đạt giá trị... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Hóa trường THPT chuyên Hà Nội năm 2014

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa trường chuyên Hà Nội Câu I (2,0 điểm) 1/ Cho các sơ đồ phản ứng: Oxit (X1) + dung dịch axit (X2) –® (X3‹) + … Oxit (Y1) + dung dịch bazơ (Y2) –® (Y3Œ) + … Muối (Z1) ­­t° (X1) + (Z2‹) + … Muối (Z1) + dung dịch axit (X2) ­­t° (X3‹) + … Biết khí X3 có màu vàng lục, muối Z1 màu tím, phân... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2014 môn Văn tỉnh Lạng Sơn

Đề thi vào lớp 10 môn Văn Lạng Sơn năm 2014 Câu 1 (2 điểm) a. Hãy kể năm phương chân hội thoại đã học. b. Khi tham gia hội thoại dùng cách nói như: Nói khí không phải…; xin bỏ quá cho…; xin lỗi, thành thực mà nói là…; có thể mất lòng, cũng xin nói thực là… Người ấy muốn tuân thủ phương châm hội... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hà Nam năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hà Nam năm 2014 Câu 1: (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:              b) Giải phương trình: x2 - 8x + 7 = 0 Câu 3: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P) có phương trình y =x2 và đường thẳng (d) có phương trình: y = -2x + m ( với m là tham số). a) Tìm giá trị của m để (d)... 

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2014

Ngày 27/6, Sở gd&dt bắt đầu bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Hình thức thi viết 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (học sinh chọn thi 1 trong 3 thứ tiếng sau: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, dưới đây gọi chung là Ngoại ngữ). Môn Toán và Ngữ văn hệ số 2, môn Ngoại ngữ hệ số 1. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH... 

Gợi ý giải đề thi môn Văn chuyên vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn chuyên Hà Nội năm 2014 Câu 1: (7 điểm) Với niềm xúc động chân thành, nhà thơ Viễn Phương viết “Viếng lăng Bác”. Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy... 
© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2014 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2014· RSS

Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND