BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 12 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đề thi thử đại học khối A

Đề thi thử Toán ĐH CĐ khối A, B năm 2013 có đáp án

Đề thi thử Toán ĐH CĐ  khối A, B năm 2013  có đáp án Đề thi thử Hướng dẫn lời giải chi tiết  Read More »

Đề thi thử ĐH CĐ Toán khối A, B năm 2013 có đáp án

Đề thi thử ĐH CĐ Toán khối A, B năm 2013  có đáp án Đề thi Hướng dẫn giải  Read More »

Đề thi thử ĐH, CĐ Toán khối A, B, D năm 2013 ( lời giải )

Đề thi thử ĐH, CĐ Toán khối A, B, D năm 2013 ( lời giải ) Đề thi thử: Hướng dẫn giải chi tiết bạn tham khảo:  Read More »

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Toán khối A, B, D năm 2013 ( đáp án )

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Toán khối A, B, D năm 2013 ( đáp án ) Đề thi thử: Hướng dẫn giải chi tiết  Read More »

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Lý khối A, B 2013 ( đáp án )

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Lý khối A, B 2013 ( đáp án ) Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013 sắp diễn ra, chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi thử môn Vật Lí khối A,B năm 2013, kèm theo đó làđáp án đề thi thử môn Vật Lí khối A,B năm 2013 đầy đủ và chính xác tới các bạn. mời các bạn theo dõi:  Read More »

Đề thi thử ĐH, CĐ Lý khối A, B 2013 ( đáp án )

Đề thi thử ĐH, CĐ Lý khối A, B 2013 ( đáp án ) Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013 sắp diễn ra, chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi thử môn Vật Lí khối A,B năm 2013, kèm theo đó là đáp án đề thi thử môn Vật Lí khối A,B năm 2013 đầy đủ và chính xác tới các bạn. Đáp án  Read More »

Đề thi thử ĐH, CĐ Hóa khối A, B 2013 ( đáp án )

Đề thi thử ĐH, CĐ Hóa khối A, B 2013 ( đáp án ) Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 đến câu 56) 45.  Nung đến hoàn toàn 0,05 mol FeCO3 trong bình kín chứa 0,01 mol O2 thu được chất rắn A. Để hòa tan hết A bằng dung dịch HNO3 (đặc nóng), thì số mol HNO3tối thiểu cần dùng là : A.     0,14... 

Đề thi thử Đại học Cao đẳng Hóa khối A, B 2013 ( đáp án )

Đề thi thử Đại học Cao đẳng Hóa khối A, B 2013 ( đáp án ) Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56;     Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu) Câu 1: Cho dãy chất CH3CH(OH)CH3; C2H2; HCOOCH3; CH2=CH-Cl; CH4; CH3CHCl2.... 

Đề thi thử ĐH, CĐ Toán khối A, B, D năm 2013 – có đáp án

Đề thi thử ĐH, CĐ Toán khối A, B, D năm 2013 – có đáp án Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013 sắp diễn ra, chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi thử môn Toán  năm 2013, kèm theo đó làđáp án đề thi thử môn Toán  năm 2013 đầy đủ và chính xác tới các bạn. Hướng dẫn giải chi tiết    Read More »

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Toán khối A, B, D năm 2013 – có đáp án

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Toán khối A, B, D năm 2013 – có đáp án Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013 sắp diễn ra, chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi thử môn Toán  năm 2013, kèm theo đó là đáp án đề thi thử môn Toán  năm 2013 đầy đủ và chính xác tới các bạn. Hướng dẫn lời giải chi... 
© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2013 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2013· RSS