ch De thi thu dh khoi a 2014 , De thi thu mon Toan, Ly, Hoa Khoi a 2014 - Trang 3

BẤM ĐỂ XEM VĂN MẪU LỚP 12 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đề thi thử đại học khối A


Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Lý khối A, B 2013 ( đáp án )

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Lý khối A, B 2013 ( đáp án ) Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013 sắp diễn ra, chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi thử môn Vật Lí khối A,B năm 2013, kèm theo đó làđáp án đề thi thử môn Vật Lí khối A,B năm 2013 đầy đủ và chính xác tới các bạn. mời các bạn theo dõi:  Read More »

Đề thi thử ĐH, CĐ Lý khối A, B 2013 ( đáp án )

Đề thi thử ĐH, CĐ Lý khối A, B 2013 ( đáp án ) Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013 sắp diễn ra, chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi thử môn Vật Lí khối A,B năm 2013, kèm theo đó là đáp án đề thi thử môn Vật Lí khối A,B năm 2013 đầy đủ và chính xác tới các bạn. Đáp án  Read More »

Đề thi thử ĐH, CĐ Hóa khối A, B 2013 ( đáp án )

Đề thi thử ĐH, CĐ Hóa khối A, B 2013 ( đáp án ) Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 đến câu 56) 45.  Nung đến hoàn toàn 0,05 mol FeCO3 trong bình kín chứa 0,01 mol O2 thu được chất rắn A. Để hòa tan hết A bằng dung dịch HNO3 (đặc nóng), thì số mol HNO3tối thiểu cần dùng là : A.     0,14... 

Đề thi thử Đại học Cao đẳng Hóa khối A, B 2013 ( đáp án )

Đề thi thử Đại học Cao đẳng Hóa khối A, B 2013 ( đáp án ) Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56;     Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu) Câu 1: Cho dãy chất CH3CH(OH)CH3; C2H2; HCOOCH3; CH2=CH-Cl; CH4; CH3CHCl2.... 

Đề thi thử ĐH, CĐ Toán khối A, B, D năm 2013 – có đáp án

Đề thi thử ĐH, CĐ Toán khối A, B, D năm 2013 – có đáp án Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013 sắp diễn ra, chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi thử môn Toán  năm 2013, kèm theo đó làđáp án đề thi thử môn Toán  năm 2013 đầy đủ và chính xác tới các bạn. Hướng dẫn giải chi tiết    Read More »

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Toán khối A, B, D năm 2013 – có đáp án

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Toán khối A, B, D năm 2013 – có đáp án Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013 sắp diễn ra, chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi thử môn Toán  năm 2013, kèm theo đó là đáp án đề thi thử môn Toán  năm 2013 đầy đủ và chính xác tới các bạn. Hướng dẫn lời giải chi... 

Đề thi thử ĐH, CĐ môn Toán khối A, B, D năm 2013 ( có giải chi tiết )

Đề thi thử ĐH, CĐ môn Toán khối A, B, D năm 2013 ( có giải chi tiết ) Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013 sắp diễn ra, chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi thử môn Toán  năm 2013, kèm theo đó là đáp án đề thi thử môn Toán năm 2013 đầy đủ và chính xác tới các bạn. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi... 

Đề thi thử ĐH, CĐ môn Toán khối A, B, D 2013 ( có giải chi tiết )

Đề thi thử ĐH, CĐ môn Toán khối A, B, D 2013 ( có giải chi tiết ) Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi ĐH-CĐ năm 2013 sắp diễn ra, chúng tôi xin giới thiệu bộ đề thi thử môn Toán khối A,B,D năm 2013, kèm theo đó là đáp án đề thi thử môn Toán khối A,B,D năm 2013 đầy đủ và chính xác tới các bạn. Hướng dẫn giải... 

Đề thi thử ĐH, CĐ môn Hóa khối A, B 2013 ( đáp án )

Đề thi thử ĐH, CĐ môn Hóa khối A, B 2013 ( đáp án )  Read More »

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng môn Hóa khối A, B 2013 ( đáp án )

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng môn Hóa khối A, B 2013 ( đáp án ) Họ tên thí sinh: …………………………………….Số báo danh: ……………………………….. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56;     Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 PHẦN... 
© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2014 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2014· RSS

Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND