BẤM ĐỂ XEM NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 12 HAY NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đề thi thử đại học khối C

Đề thi thử và gợi ý tham khảo môn Ngữ văn khối C năm 2013

Đề thi thử và gợi ý tham khảo môn Ngữ văn khối C năm 2013 Câu 1 (2 điểm): Nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Lui Aragông. Câu 2 (3 điểm): Nhận xét ngắn gọn về tình huống độc đáo trong truyện Vợ nhặt của Kim Lân. Câu 3 (5 điểm): Phân tích cái hay, cái đẹp trong đoạn thơ sau: Mình đi,... 

Đề thi thử môn Lịch sử khối C năm 2013

Đề thi thử môn Lịch sử khối C năm 2013 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ 2013 Thời gian làm bài: 180 phút   PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Phân tích điều kiện bùng nổ và ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng             1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh. Câu... 

Đề thi thử Lịch sử khối C năm 2013

Đề thi thử Lịch sử khối C năm 2013 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: LỊCH SỬ PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Nêu và nhận xét về nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị... 

Đề thi thử Địa khối C năm 2013

Đề thi thử Địa khối C năm 2013   ĐỀ THI THỬ ĐH- CĐ LẦN 2 NĂM 2012 Môn: ĐỊA LÍ; Khối C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề       I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,00 điểm) Câu I. (2,00 điểm) 1-Từ đặc điểm tự nhiên của Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ hãy rút ra những thuận lợi... 

Đề thi thử Địa lý khối C năm 2013

Đề thi thử Địa lý khối C năm 2013   ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ NĂM 2013 MÔN : ĐIẠ LÝ Thời gian làm bài:180 phút không kể thời gian phát đề. A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8đ) Câu I 2,0 điểm) 1. Chứng minh rằng khí hậu nước ta có sự phân hóa theo độ cao? 2. Giải thích tại sao việc làm đang là vấn đề kinh tế –... 

Đề thi thử môn Địa lí khối C năm 2013 có lời giải chi tiết

Đề thi thử môn Địa lí khối C năm 2013 có lời giải chi tiết Câu 1(2 đ ). Giải thích tại sao vị trí địa lí nước ta được xem là một trong các nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội. Câu 2. Anh ( chị ) hãy giải thích tại sao phải hình thành cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp tại vùng Duyên hải... 

Đề thi thử Địa khối C năm 2013 có lời giải chi tiết

Đề thi thử Địa khối C năm 2013 có lời giải chi tiết I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm) Câu I (2 điểm) Trình bày vị trí địa lí – lãnh thổ nước ta. 2.  Cho biết các hướng giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Câu II (3 điểm) 1. Chứng minh rằng biển Đông... 

Đề thi thử Đại học cao đẳng 2013 môn Địa khối C ( lời giải chi tiết )

Đề thi thử Đại học cao đẳng 2013 môn Địa khối C ( lời giải chi tiết ) Câu 1(2 đ ). Giải thích tại sao vị trí địa lí nước ta được xem là một trong các nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội. Câu 2. Anh ( chị ) hãy giải thích tại sao phải hình thành cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp tại vùng... 

Đề thi thử 2013 môn Địa khối C ( lời giải chi tiết )

Đề thi thử 2013 môn Địa khối C  ( lời giải chi tiết ) Câu 1.( 3,5 điểm) Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ ViệtNamtạo ra những khó khăn, thách thức nào cho sự phát triển kinh tế, xã hội? Câu 2.( 4,0 điểm) Hãy nêu và giải thích các đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ. Câu 3.(3,5 điểm) Hãy so sánh đặc điểm... 

Đề thi thử 2013 môn Sử lần 1 khối C – THPT Minh Khai – Hà Tĩnh (giải chi tiết)

Đề thi thử 2013 môn Sử lần 1 khối C  - THPT Minh Khai – Hà Tĩnh (giải chi tiết) Së GD-§T hµ tÜnh              ®Ò thi thö  §H-C§ lÇn 1, n¨m häc 2011-2012 Tr­êng THPT minh khai  M«n thi: lÞch sö - khèi C                                               Thêi gian lµm bµi 180 phót, kh«ng kÓ thêi... 
© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2013 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2013· RSS