ch De thi thu dh 2014 , de thi thu dai hoc cao dang 2014 | de thi thu 2014 - Trang 3

BẤM ĐỂ XEM VĂN MẪU LỚP 12 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đề thi thử Đại học 2014


Đề thi thử Đại học môn Hóa học trường THPT Quang Trung năm 2014 mới nhất

Câu 1: Tính khử của các nguyên tử  Na, K, Al, Mg được xếp theo thứ tự tăng dần là: A. K, Na, Mg, Al.                                                                   B. Al, Mg, Na, K. C. Mg, Al, Na, K.                                                                  ... 

Đề thi thử Đại học môn Hóa học trường THPT Phú Nhuận năm 2014 mới nhất

Câu 1: Nhận định nào sau đây về HNO3 là không đúng? A. Axit nitric là chất lỏng dễ tan trong nước và dễ bay hơi. B. Axit nitric thể hiện tính axit mạnh khi tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại… C. Axit nitric có tính oxihoa mạnh, đó là tính chất của NO3- trong dung dịch axit. D. Axit nitric đặc thường có màu vàng là do HNO3 kém... 

Đề thi thử Đại học môn Hóa học trường THPT Trường Trinh năm 2014 mới nhất

Câu 1. Thực hiện p/ư nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm Al, Fe2O3 được hỗn hợp B ( H = 100%). Chia B thành 2 phần bằng nhau. Hoà tan phần 1 trong H2SO4 loãng dư, thu được 1,12 lít khí (đktc). Hoà tan phần 2 trong dung dịch NaOH dư thì khối lượng chất không tan là 4,4 gam. Giá trị của m bằng: A. 6,95g.                    ... 

Đề thi thử Đại học môn Hóa học trường THPT Hoàng Hoa Thám năm 2014 có đáp án

Câu 1:  Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa A.  KCl, KOH.                    B. KCl.                           C. KCl, KHCO3, BaCl2.             D. KCl, KOH, BaCl2. Câu 2:  Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân... 

Đề thi thử Đại học môn Hóa học trường THPT Trần Hưng Đạo năm 2014 mới nhất

Câu 1. Nhóm các phân tử, nguyên tử và ion có tổng số electron bằng nhau : A. Na, Al3+, CH4, H2S, NH3, Mg.                              B.  Na+, Al3+, CH4, H2O, NH3, Mg2+ C. Na, Al3+, CH4, H2S, NH3, HF                                             D.  Na,  Al3+, SiH4, H2O, NH3, Mg2+ Câu 2. Hai nguyên tố X,... 

Đề thi thử Đại học môn Hóa học trường THPT Ngô Quyền năm 2014 mới nhất

Câu 1.Trong các kim loại Cu, Al, Fe, Ag, Au. Độ dẫn điện của kim loại được xếp theo thứ tự A. Au, Al, Fe, Cu, Ag.                                   B. Au, Ag, Al, Cu, Fe. C. Ag, Cu, Au, Al, Fe.                                    D Al, Ag, Au, Cu, Fe Câu 2.Dùng phương pháp điện phân nóng chảy điều... 

Đề thi thử Đại học môn Hóa học trường THPT Trần Khai Nguyên năm 2014 mới nhất

Câu 1  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C2H4, C3H6, C4H8 thu được 1,68 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m bằng A. 1,25g                      B. 1,15g                      C. 1,05g                      D. 0,95g Câu 2   Khối lượng axit CH3COOH cần lấy để tác dụng vừa đủ với 10,65 gam... 

Đề thi thử Đại học môn Hóa học trường THPT Trưng Vương năm 2014 mới nhất

Câu 1. Trong tự nhiên oxi có ba đồng vị  16O, 17O, 18O; cacbon có hai đồng vị 12C, 13C. Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic tạo thành từ các đồng vị trên? A. 6.                                B. 9.                                 C. 12.                             ... 

Đề thi thử Đại học môn Hóa học trường THPT Nam Duyên Hà – Thái Bình năm 2014 mới nhất

Câu 1. Cho các chất sau : propen ; isobutilen; propin, buta-1,3-đien; stiren và etilen. Hãy cho biết có bao nhiêu chất khi tác dụng với HBr theo tỷ lệ 1 : 1 cho 2 sản phẩm? A. 5                                    B. 6                                C. 3                                ... 

Đề thi thử Đại học môn Hóa học trường THPT Lý Thái Tổ năm 2014 có đáp án

PHẦN I: Phần chung cho tất cả các thí sinh từ câu 1 đến câu 40 Cho biết: Na: 23; K : 39; H: 1; O: 16; C: 12; N : 14; Al: 27; Mg: 24: Ca: 40; Cu: 64; Fe: 56; Cl: 35,5; Br: 80; Pb: 207; Au: 197; Ag: 108; Mn: 55 Câu 1: Hỗn hợp X gồm một anđehit, một axit cacboxylic và một este (trong đó axit và este là đồng phân của nhau). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol... 
© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2014 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2014· RSS

Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND