ch Tra Cuu Diem Thi | Dap an de thi 2014 | xem diem thi dh 2014

BẤM ĐỂ XEM VĂN MẪU LỚP 12 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Posts tagged with "tra cuu diem thi"


Điểm chuẩn nguyện vọng 2 ĐH Sư phạm TP.HCM 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng 2 ĐH Sư phạm TP.HCM 2012   Điểm chuẩn NV2 ngành sư phạm tin học: 15,5; công nghệ thông tin: 16, vật lý học: 16; sư phạm sinh học: 21; văn học: 17,5; Việt Nam học: 17.5; giáo dục quốc phòng an ninh: 14,5; quốc tế học: 18; giáo dục chính trị: 16; quản lý giáo dục: 17; giáo dục đặc biệt: 15; sư phạm... 

Điểm chuẩn nguyện vọng 2 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng 2 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) 2012 Công bố điểm chuẩn NV bổ sung như sau: lịch sử: 23 (C – nhân hệ số 2 môn lịch sử),14,5 (D); nhân học: 16,5; triết học: 17 (C), 16 (D1); xã hội học: 19; thư viện thông tin: 15 (C), 14,5 (D1); giáo dục: 17 (C), 16,5 (D1); lưu trữ học: 17 (C), 15,5... 

Điểm thi hệ CĐ – trường ĐH Công nghệ Đồng Nai năm 2012

Điểm thi hệ CĐ – trường ĐH Công nghệ Đồng Nai năm 2012 Thủ khoa hệ CĐ – trường ĐH Công nghệ Đồng Nai là thí sinh Trần Quốc Thái : đạt tổng điểm 24,50. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới... 

Điểm thi trường ĐH Công nghệ Đồng Nai năm 2012

Điểm thi trường ĐH Công nghệ Đồng Nai năm 2012 Thủ khoa ĐH Công nghệ Đồng Nai là thí sinh Trần Quốc Thái: đạt tổng điểm 21,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây là TOP thí... 

Điểm thi trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nam năm 2012

Điểm thi trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nam năm 2012 Thủ khoa Cao Đẳng Sư phạm Hà Nam là thí sinh Bạch Kiều Oanh: đạt tổng điểm 28,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ:http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây là TOP thí sinh đạt... 

Điểm thi trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai năm 2012

Điểm thi trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai năm 2012 Thủ khoa Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai là thí sinh Đồng Thái Thành: đạt tổng điểm 24,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html Dưới đây... 

Điểm thi trường Cao Đẳng Công nghệ Bắc Hà năm 2012

Điểm thi trường Cao Đẳng Công nghệ Bắc Hà năm 2012 Thủ khoa Cao Đẳng Công nghệ Bắc Hà là thí sinh Nguyễn Bình Vân: đạt tổng điểm 21,50.   Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây là TOP... 

Điểm thi trường Cao Đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế năm 2012

Điểm thi trường Cao Đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế năm 2012 Thủ khoa Cao Đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế là thí sinh Nguyễn Thành Lập: đạt tổng điểm 28,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây... 

Điểm thi trường Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại năm 2012

Điểm thi trường Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại năm 2012 Thủ khoa Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại là thí sinh Cao Minh Hiếu: đạt tổng điểm 31,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới đây là TOP thí sinh... 

Điểm thi trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang năm 2012

Điểm thi trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang năm 2012 Thủ khoa Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang là thí sinh Trịnh Thị Diệu Hiền: đạt tổng điểm 26,00. Soạn: DTL SBD gửi 8712 Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://dapandethi2011.com/tra-cuu-diem-thi-2011/diem-thi-dai-hoc-2012-tra-cuu-diem-thi-dai-hoc-2012.html Dưới... 
© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2014 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2014· RSS

Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND